ประกาศแจ้งเตือน
19 July 2023

เนื่องด้วย ทางบมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ได้ตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพได้ทำการนำเอาภาพผู้บริหาร มาใช้ประกอบการหลอกลวงโดยการโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟสบุค และสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้มีการเข้าร่วมกลุ่มทางแชท แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิ โอเพ้นแชท (Open chat) และชักชวนให้ลงทุน กู้เงิน ซื้อกองทุนรวม เพื่อรับเงินปันผลสูง เข้าถือหุ้น หรือเปิดรับสมัครเทรดหุ้น โดยแอบอ้างชื่อบริษัท ภาพกิจการ ภาพผู้บริหารของบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และทำให้มีผู้ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว พร้อมขอยํ้าว่า บริษัท ไม่มีระบบวิธีการเชิญชวนลงทุนในลักษณะนี้อย่างแน่นอน และการลงทุนต่างๆ ต้องผ่านกลไกตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกต้องเท่านั้น

ในการนี้ บริษัทขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันรายงานพฤติกรรมหลอกลวงให้กับบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญชวนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องปรามอาชญากรรมทางสื่อออนไลน์ โดยบริษัทยังคงติดตามและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างชื่อบริษัท ภาพกิจการ/ผู้บริหารและตราสัญลักษณ์ของบริษัทมาใช้กระทำความผิด อย่างถึงที่สุด

ท้ายนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ต้องสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และ สบาย เทคโนโลยี ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนลงทุนผ่านเพจโซเชียลมีเดียดังกล่าว ขอให้ประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถสอบถามได้ที่ สบาย คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-009-0500 หรือ www.sabuytech.com