สนับสนุนกิจกรรมวันรอมฎอนชุมชนคลองแงะ
22 August 2023
สนับสนุนกิจกรรมวันรอมฎอนชุมชนคลองแงะ
Read More
TSR มอบเครื่องกรองน้ำ 10 โรงเรียน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
14 June 2022
TSR มอบเครื่องกรองน้ำ 10 โรงเรียน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
Read More
TSR มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
28 March 2022
TSR มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Read More
TSR มอบกล่องกระดาษเครื่องกรองน้ำ safe ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
24 March 2022
TSR มอบกล่องกระดาษเครื่องกรองน้ำ safe ให้กับมูลนิธิกระจกเงา
Read More
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย
15 October 2021
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย
Read More
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 October 2021
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Read More
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
15 October 2021
TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
Read More
TSR มอบเงินจำนวน 34,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
31 August 2021
TSR มอบเงินจำนวน 34,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Read More
TSR บริจาคเงินเพื่อซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี
20 August 2021
TSR บริจาคเงินเพื่อซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี
Read More
TSR ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.สมุทรปราการ
06 July 2021
TSR ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.สมุทรปราการ
Read More
TSR บริจาคน้ำดื่ม 100 แพ๊ค ให้โครงการ รอดด้วยรัก
06 July 2021
TSR บริจาคน้ำดื่ม 100 แพ๊ค ให้โครงการ รอดด้วยรัก
Read More
TSR มอบกระดาษลัง จำนวน 6,393 ชิ้น ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา
30 June 2021
TSR มอบกระดาษลัง จำนวน 6,393 ชิ้น ให้กับ มูลนิธิกระจกเงา
Read More