Because we believe that “employees” are a vital force in driving competitiveness and sustainability of the business

“Sabuy Connext Tech” has designed the guideline and system development plan that leads to the motivation of the employees, supporting continuous learning and developing a variety of skills in line with the values. We adhere to forge the “Sabuy Connext Tech” from generation to generation.

Contact Human Resources


Mr. Thanawat, คุณดวงฤทัย, คุณวิโรจน์

Submit application via email:
hr_hrr@sabuyconnext.com
(Please attached the documents used for applying job)
Submit application via website:
www.sabuyconnext.com
(Please attached the documents used for applying job)
Submit application via Facebook:
น้องเซฟงานดี
(Please attached the documents used for applying job)
Walk in application:
Sabuy Connext Tech Public Company Limited
43/9 Moo 7 Soi Chuchat Anusorn 4, Bang Talat Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
02-819-8899 to 1403, 1406, 1580

Core Values

I
Innovation
Innovate and be creative for better solutions
S
Service Mind
Serve with heart through caring and high attention
M
Moral
Take integrity as the priority
A
Achievement
Aim for achieving the goals
R
Reliable
Act as professional expert to be trustworthy
T
Teamwork
Count on team spirit

Welfare and benefits

 • Bonus twice a year (depending on performance)
 • Social Security / Compensation Fund
 • Life Insurance
 • Provident Fund
 • Savings Cooperatives
 • Commission (some positions)
 • Medical Examination
 • Annual Party
 • Annual Travel (domestic/foreign)
 • Training and Development
 • Work Mon.- Fri. (some positions)

Additional benefits (for sales department)

 • Free Accommodation
 • Free Breakfast
 • Training to educate customers about products and services before starting work.

Job Openings

Employment Nature

รายวัน


Job Description

 • โทรยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนให้บริการ
 • โทรสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเป็นกะ แบ่งเป็น 3 กะ ดังนี้
  กะที่ 1 (08.30 - 17.00)
  กะที่ 2 (10.00 - 18.30)
  กะที่ 3 (12.00 - 20.30)

Qualification

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Call Center มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
 • รบกวนตรวจสอบ เรื่องการเดินทาง ก่อนการส่งด้วยนะครับ
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • ตรวจสอบระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และจัดทำสรุปเพื่อน้ำส่งหัวหน้างาน
 • รวบรวม จัดทำ เงินดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง รายได้ทุกชนิดและรายหักทุกชนิด
 • คำนวนภาษี ประกันสังคม เงินสะสม และอื่น ๆตามข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานลูกค้าและกฎหมาย
 • ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน (Pay slip) แบบปกปิด หรือ ทาง e-mail ให้พนักงานลูกค้า
 • หัก ณ ที่จ่ายพร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ภงด 1/ ภงด 1 ก)
 • จัดทำเอกสารตามระเบียบของประกันสังคม นำส่งเงินประกันสังคมส่วนของพนักงานและเงินสมทบ (สปส1-10)
 • จัดทำเอกสารและนำส่งเงินตามระเบียบของกองทุนเงินทดแทน (กท20)
 • ทำรายงานสรุป แสดง รายรับ รายการหัก และอื่น ๆ ให้ทราบทุกเดือน
 • ประสานงานพนักงานเป็นรายบุคคล ในการใช้สิทธิประกันสังคม
 • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย (50 ทวิ) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกค้าเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน และกองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถส่งมอบงานให้ตรงตามวัน เวลาที่กำหนดและถูกต้องแม่นยำ

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 22-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไหนก็ได้
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีในการทำงานด้านจัดทำเงินเดือน
 • มีใจรักงานบริการ และ ตอบคำถามให้กับพนักงานได้อย่างเต็มใจ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
 • มีความชำนาญด้าน Excel ในระดับดี
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • บริการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาทำความเข้าใจองค์กร ผลิตภัณฑ์
 • ลูกค้า พนักงาน และดูแลในส่วนของการผลักดันยอดขาย, จำนวนสต๊อก, งบประมาณในการจัดการในแต่ละเดือน และรวมถึงผลประกอบการ (P&L) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
 • การวิเคราะห์ตลาด ทำการวิเคราะห์ตลาดในการวาง Road Map สินค้าเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค
 • วางโครงสร้างราคาในแต่ละช่องทางการขาย กำหนดโครงสร้างราคาในแต่ละช่องทางการขายรวมถึงควบคุมสต๊อกสินค้าในแต่ละช่องทางการขายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา (Below The Line) และการจัดกิจกรรมทางการตลาด การออกแบบสื่อต่าง ๆ (Key Strategic Concept & Marketing Communication Plan) เพื่อโปรโหมท Brand & Product ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และรวมถึงการวางแผนงานหรือพัฒนาในการทำ POSM หรือ คู่มือต่าง ๆที่เป็นสื่อเพื่อช่วยในการขายสินค้า
 • พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆให้กับลูกค้าดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆให้เหมาะสมกับตลาดและรองรับเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์
 • Key Objective:
  Product Management
  Sales Growth / Stock and P/L Management
  Product Development
  New Channel, New Product, New Customer, Customer Royalty

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป และการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถบริหารจัดการงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี
 • วางแผนและวิเคราะห์ปัญหาของการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานทาง Line ได้อย่างคล่องตัว
 • มีความรู้ ความชำนาญงานด้านบริการซ่อม และ การแก้ปัญหาของลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • จัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การขาย เพื่อเสนอผู้บริหารและวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์แนวโน้มการขาย และ เสนอแนะ ตัวเลขเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
 • ประมาณการอะไหล่ และประสานงานฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำเข้าสินค้าในแต่ละหมวดหมู่
 • ดูแลและบริการสินค้าคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอกับแนวโน้มการขาย
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อดูแลหน้างานในการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง
 • ตอบปัญหาลูกค้าเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาเครื่องทำน้ำแข็ง
 • ประสานงานฝ่ายจัดหาสินค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • บริหารต้นทุนของสินค้าและของแถม
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการผู้ถือหุ้น และ การประชุมการขาย

Qualification

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องเย็น หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพ มีความเป็นผู้ใหญ่ ดูน่าเชื่อถือ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างดี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน สัปดาห์ และรายเดือน
 • มีความรู้ด้าน Excel เป็นอย่างดี ใช้งาน Pivot Vlookup ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและประสานงานกับทีมได้อย่างคล่องตัว
 • ประสานงานภายใน และภายนอก( Supplier Logictics Service Provider Outsource) เป็นต้น

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • ซ่อมบํารุงสาธารณูปโภคทั่วไปในบริษัท เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา ระบบแอร์ล้างแอร์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • เพศชาย
 • อายุ 22 - 35
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง 1 -2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • วางแผนปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ในการติดตามดำเนินคดีกับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่อง
 • ขาดการชำระค่าสินค้า
 • วางแผนปฏิบัติงาน มอบหมายงานในการติดตามดำเนินคดีกับพนักงานทุจริตดูแลคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน เป็นต้น
 • ควบคุมการร่างสัญญา การตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ตอบข้อหารือ ตามที่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ร้องขอ
 • วางแผนการดูแลงานคดีความ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดีกับหน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป และการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ
 • วางแผนและวิเคราะห์ปัญหาของการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพและจัดทำรายงานเพื่อนำส่งผู้บริหาร
 • ติดต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ศาล,สถานีตำรวจ เป็นต้น
 • มอบหมายงานให้กับลูกทีมอย่างเป็นระบบและติดตามผลได้

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • วางแผน พัฒนาระบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของบริษัทให้
 • ถูกต้อง รวดเร็ว และนำเสนอรายงานทางการบัญชีต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามดูแลการทำงาน รวมทั้งประเมินผลการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชี ในส่วนของ AP AR GL Costing และงบประมาณ
 • อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานฝ่ายบัญชี ให้มีความสามารถในการฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถ Coaching ทีมงานในสายงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ทางด้าน manufacturing, leasing ผ่อนชำระ ซื้อมาขายไป

Qualification

 • เพศชาย เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • มีความรอบครอบในงานเอกสาร และการบันทึกข้อมูล
 • มีความรู้ด้าน Ms Excel เป็นอย่างดี ใช้งาน Pivot Vlookup ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถปิดงบได้ และรู้ครบในส่วนงานบัญชี
 • มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ กล้าตัดสินใจในงาน รวมถึงประสานงานเก่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • กระตุ้น ผลักดัน อบรม บรรยาย ให้เกิดยอดขายกับลูกค้าในปัจจุบัน
 • ติดต่อ หาลูกค้าใหม่ และสร้างยอดขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงาน OEM
 • สร้างยอดขายเพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าปลีก หรือขายสินค้าเพิ่มเติมให้ลูกค้าปัจจุบัน
 • ดูแลลูกค้า รวมทั้งนักธุรกิจกิ๊ฟฟารีน เพื่อให้เกิดยอดขาย
 • ประสานภายในกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การซ่อม, การส่งอะไหล่, สินค้า, การพัฒนาสินค้า

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา / งานขาย หรือการตลาด หรืออบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ,Excel ,Word Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การบรรยาย การขาย
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • บริหารงานขาย ต้อนรับลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น ให้รายละเอียดสินค้าต่อลูกค้าด้วยใจรักบริการ
 • รับผิดชอบการบริหารภายในโชว์รูม จัดและตรวจสอบชั้นวางสินค้า ป้ายราคาและ POSM ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • ดูแลพนักงานในโชว์รูม ให้บริการลูกค้าให้ได้รับความประทับใจ และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
 • ดูแลควบคุมการเงิน ดูแลการจัดส่งสินค้า วางแผนประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • บริหารสินค้าคงคลังให้มีความพร้อมสำหรับการขายและตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า
 • ดูแลรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า แก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาย สินค้า รวมทั้งบริการหลังการขาย
 • รายงานผู้จัดการเขตเกี่ยวกับสถานการณ์การขาย คำติชมจากลูกค้า สามารถนำเสนอปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้
 • ร่วมกำหนดรูปแบบ นำเสนอแผนการและกิจกรรมทางการตลาด
 • ศึกษารายละเอียด เข้าใจสินค้าของบริษัท สามารถแนะนำวิธีการใช้งานและแก้ปัญหาได้
 • ร่วมจัดงานขายสินค้าพิเศษของบริษัท ร่วมนับสต๊อกสินค้าประจำปี

Qualification

 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการขายที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ และสามารถทนรับแรงกดดันได้
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย หรือธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้งาน Application และทำงานผ่านโปรแกรมที่บริษัทออกแบบได้

Work Place

บางนา

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • Spaer Part Management (End2End)
  KPI 1 (Stock aging): Set up & Monitor การสั่งซื้ออะไหล่, สต็อกสินค้า ให้เพียงพอกับการใช้งาน + ควบคุมต้นทุนอะไหล่, การจัดส่ง และการจัดเก็บ
 • Up Skill (Tech & Outsource): ความรู้ในการติดตั้ง, ซ่อม, PM, อื่น ๆ (เปลี่ยนสารกรอง)
  KPI 1: ขยายจำนวนพนักงานที่ทำได้ในแต่ละประเภทงานและ ประเภทสินค้า
  KPI 2: จัดทำหลักสูตร, คู่มือการซ่อม สำหรับสินค้าใหม่ๆ เช่น เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องทำน้ำร้อน-อุ่น
  Ex. หา หรือ สร้างหลักสูตร ในการ Training จากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • Refurbish & Stock อะไหล่: ดูแล, ควบคุม คุณภาพ, ระยะเวลาในการ ซ่อม/ตรวจเช็ค อะไหล่ของหน่วยงานช่าง
  KPI 1: Set Process & Set KPI เพื่อดูแล, ควบคุม คุณภาพการซ่อม, ต้นทุนการซ่อม และ การจัดเก็บสินค้า กลุ่ม Refurbish และ สินค้ายึดคืน ของ บริษัท ในเครือ
  KPI 2: Monitor จำนวนอะไหล่ในการติดตั้ง, ซ่อม เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน และ สามารถตรวจสอบการเบิกได้ (ทุก ๆ Location เช่น WH/สาขา/บ้านช่าง)

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป และการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถบริหารจัดการงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดี
 • วางแผนและวิเคราะห์ปัญหาของการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานทาง Line ได้อย่างคล่องตัว
 • มีความรู้ ความชำนาญงานด้านบริการซ่อม และ การแก้ปัญหาของลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่, ดูแลฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูลลูกค้า

(มีรายได้เฉลี่ย 20,000 - 30,000 บาท / เดือน)


Qualification

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.นนทบุรี

Employment Nature

รายวัน


Job Description

 • ผลิต ประกอบ แพ็คเครื่องกรองน้ำ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • ไม่จำกัดเพศ และ วุฒิการศึกษา
 • อายุ 18 - 45 ปี

Work Place

ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • รับ-ส่งเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน+เบิกจ่ายเครื่องกรองน้ำ
 • ติตด่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • เพศชายเท่านั้น อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรอบคอบในการทำเอกสาร และการบันทึกข้อมูล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 1 ปี ทางด้านธุรการ/ การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน Excel เป็นอย่างดี ใช้งาน Pivot VLOOKUP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว และแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถมาฝึกงานที่ จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่ 1 - 2 อาทิตย์ได้)
 • สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่นนทบุรีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Work Place

จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.นครนายก, จ.ระยอง

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • ดูแลการขายสินค้า และแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องกับลูกค้าได้
 • ดูแลการจัดสินค้า ป้ายราคาและ POSM ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • ดูแลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ทำรายงานยอดขาย และตรวจนับสินค้าคงเหลือส่งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน Application และทำงานผ่านโปรแกรมที่บริษัทออกแบบได้

Qualification

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะการขายที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ และสามารถทนรับแรงกดดันได้
 • มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

Work Place

สาขาบางนา, จ.นครปฐม

Employment Nature

ประจำ


Job Description

 • บริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • บริการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งจากช่องทางต่าง ๆ
 • ดูแลหลังการขายในเขตพื้นที่ทั้งหมด

Qualification

 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป และผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องทำน้ำแข็ง, ไฟฟ้า
 • มีทักษะการใช้งาน Application Line เพื่อการประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลพื้นที่หลังการขายในแต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงาน 6วัน/สัปดาห์

Work Place

จ.นนทบุรี