“ทีเอสอาร์พร้อมให้เยาวชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบไม่รู้จบ”
09 February 2022

ทีเอสอาร์เราส่งเสริมให้เยาวชนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริง ปฏิบัติจริง จากบุคลากรหลากหลายสายงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า “เยาวชน” มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

และทีเอสอาร์ยังได้ออกแบบแผนการพัฒนาแนวทางและระบบ ที่นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงาน สนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มความหลากหลายของทักษะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่เรายึดถือ เหมือนวงกระเพื่อมของน้ำ ที่แผ่วงกว้างออกไปเรื่อย ๆ เหมือนเราที่ไม่หยุดเติบโต เคลื่อนไหวและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ทุกครัวเรือน ทุกธุรกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทุกสถาบันที่มอบความไว้วางใจให้เรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์การทำงานของเยาวชน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร