พนักงานทีเอสอาร์เตรียมความพร้อม ออกสินค้าและบริการใหม่ ปี 2565
28 January 2022

พนักงานทีเอสอาร์ทุกสายงาน เตรียมความพร้อมในการออกสินค้าและบริการใหม่ ปี 2565 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเจเนอเรชันในยุค #นิวนอร์มอล ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่ โดยรักษามาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #โควิด19 อย่างเคร่งครัด

เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทย ทุกคนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ ผ่านการบริการดูแลที่ใส่ใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสามารถดูแลลูกค้าในทุก ๆ วัน

TSR จะมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ให้สามารถดูแลลูกค้าด้วยจิตใจที่พร้อมบริการ ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด