ใช้ชีวิตให้สบาย ด้วย
NNEXT TECH
เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Q1/2567

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
เอกสารล่าสุด
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
สมัครรับข่าวสาร
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ
ดูเพิ่มเติม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ดูเพิ่มเติม